TIN TỨC
  • Banner

Quản lý tài sản
Quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Theo dõi nội dung đề cập đến phương pháp theo dõi nội dung thực, bằng cách quét nhãn mã vạch gắn với nội dung hoặc bằng cách sử dụng các thẻ sử dụng GPS, BLE, LoRa hoặc RFID phát vị trí của chúng. Những công nghệ này cũng có thể được sử dụng để theo dõi trong nhà những người đeo thẻ.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook