TIN TỨC
  • Banner

Kiểm kê & Quản lý kho
Kiểm kê & Quản lý kho

Kiểm kê & Quản lý kho

Phần mềm theo dõi tài sản là một loại phần mềm cho phép theo dõi chuyển động của các thiết bị CNTT, thiết bị và phần mềm trong môi trường CNTT. Nó cung cấp một bản kiểm kê tất cả công nghệ tạo nên môi trường hoặc cơ sở hạ tầng CNTT và có thể theo dõi vị trí của từng tài sản.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook