TIN TỨC
  • Banner

Đế xạc và Truyền thông
Đế xạc và Truyền thông

Đế xạc và Truyền thông

Các sản phẩm bộ đổi nguồn và bộ sạc của Zebra dành cho máy in mang lại độ tin cậy và tuổi thọ cho máy in di động, máy tính để bàn, máy in công nghiệp và máy in kiosk. Chọn từ nhiều sản phẩm sạc bao gồm: bộ đổi nguồn, bộ sạc pin, đế sạc, bộ sạc gắn tường, bộ chuyển đổi nguồn trên ô tô, v.v.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook