TIN TỨC
  • Banner

Tem mã vạch

Tem mã vạch

Tem mã vạch là tem có in thông tin về mã vạch để phân biệt, đánh dấu và nhận biết các loại sản phẩm, hàng hóa. Thông tin mã vạch có trên tem sẽ được máy đọc mã vạch đọc và lưu trữ thông tin trên hệ thống. 

Follow us on Facebook