TIN TỨC
  • Banner

Tem đặt riêng

Tem đặt riêng

Nhãn tùy chỉnh chỉ đơn giản là một thuộc tính khác trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Chúng có thể được sử dụng trong chiến dịch mua sắm của bạn, cho phép bạn xác định, nhóm, lọc và cấu trúc sản phẩm để áp dụng các chiến lược quảng cáo danh sách sản phẩm của mình.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook