TIN TỨC
  • Banner

Tem gửi hàng

Tem gửi hàng

Tem gửi hàng là một loại nhãn nhận dạng giúp mô tả và xác định nội dung của vật chứa hoặc gói hàng. Các nhãn này chứa thông tin quan trọng như địa chỉ, tên, trọng lượng và mã vạch theo dõi

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook