TIN TỨC
  • Banner

Băng đeo tay

Băng đeo tay

Nhãn Nhập học và Vòng đeo tay là gì? Nhãn nhập viện và vòng đeo tay là nền tảng của sự an toàn của bệnh nhân trong bệnh viện. Họ giúp nhân viên y tế xác nhận các phương pháp điều trị hoặc thủ tục dành cho một bệnh nhân cụ thể và đảm bảo chăm sóc bệnh nhân thích hợp.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook