TIN TỨC
  • Banner

Wax Resin Đầu in nghiêng
Wax Resin Đầu in nghiêng

Wax Resin Đầu in nghiêng

Ruy băng truyền nhiệt gần cạnh được thiết kế để giải phóng mực nhanh hơn nhiều, điều này cần thiết để có tốc độ in nhanh hơn. Các dải ruy băng cũng thường được làm bằng màng PET mỏng hơn, tạo ra nhiều dung lượng ruy băng hơn và giảm sự thay đổi theo thời gian. Một ưu điểm khác là nó tạo ra ít chất thải nhựa hơn.

There are 47 products.

Hiển thị 1-47 of 47 mặt hàng
Bộ lọc chủ động

Follow us on Facebook