TIN TỨC
  • Banner

Tem trắng

Tem trắng

Tem Trắng bao gồm giấy hoặc giấy bạc để sử dụng trong máy in chuyển nhiệt đặc biệt. Nếu bạn yêu cầu chất liệu bất thường cho nhãn của mình mà không cần in, nhóm của chúng tôi sẽ vui lòng tư vấn cho bạn. Chúng tôi cung cấp giấy và lá cho máy in chuyển nhiệt cũng như cho máy in nhiệt trực tiếp.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook