TIN TỨC
  • Banner

Nhãn thận trọng

Nhãn thận trọng

Tem cảnh báo được sử dụng để cảnh báo cho công nhân và khách đến thăm cơ sở về những nguy cơ có thể xảy ra hoặc các hoạt động không an toàn hiện có tại nơi làm việc. Các nhãn này bắt buộc phải tuân thủ OSHA và chúng giúp ngăn ngừa thương tích và tai nạn trong cơ sở của bạn.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook