TIN TỨC
  • Banner

Nhãn đóng gói

Nhãn đóng gói

Nhãn đóng gói đảm bảo rằng các gói hàng của bạn được xử lý đúng cách khi chúng được vận chuyển. Bao gồm các nhãn dễ vỡ, xử lý cẩn thận, giữ khô, không đông lạnh, không xếp chồng lên nhau. 

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook