TIN TỨC
  • Banner

Nhãn tròn

Nhãn tròn

Nhãn tròn thường được sử dụng là nhãn chính của sản phẩm, cũng có thể là nhãn phụ phía dưới để hiển thị thông tin bổ sung mà trên nhãn chính không đủ không gian để hiển thị. 

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook