TIN TỨC
  • Banner

Nhãn gửi thư

Nhãn gửi thư

Nhãn gửi thư thường là những mảnh giấy có chất kết dính ở mặt sau có thể được dán vào các gói hàng hoặc phong bì để xác định tên và địa chỉ của người nhận. Họ cũng có thể cho biết tên và địa chỉ của người gửi thư.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook