TIN TỨC
  • Banner

Nhãn ORM

Nhãn ORM

ORM-D (các vật liệu được quản lý khác chỉ dành cho vận chuyển nội địa) là nhãn hiệu để gửi thư hoặc vận chuyển tại Hoa Kỳ. Các gói mang nhãn hiệu này chứa vật liệu nguy hiểm với số lượng hạn chế có thể gây nguy hiểm hạn chế trong quá trình vận chuyển, do hình thức, số lượng và bao bì của nó.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook