TIN TỨC
  • Banner

Nhãn chống giả

Nhãn chống giả

Các nhãn giả mạo hiển thị dấu hiệu khi ai đó cố gắng mở hoặc giả mạo sản phẩm. Các nhãn hoặc con dấu này có các đặc điểm khiến không thể tháo hoặc bóc vật liệu mà không làm hỏng vật liệu một cách rõ ràng

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook