TIN TỨC
  • Banner

Thẻ treo

Thẻ treo

Thẻ treo là một nhãn nhỏ bằng bìa cứng hoặc nhựa được treo trên một mặt hàng quần áo và cung cấp thông tin như kích thước, màu sắc, vải và giá cả

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook