TIN TỨC
  • Banner

Gắn cố định
Gắn cố định

Gắn cố định

Máy quét mã vạch được gắn cố định ở một vị trí, quét được khối lượng lớn hầu như mọi mã vạch với tốc độ quét cao

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook