TIN TỨC
  • Banner

Đầu đọc RFID cố định
Đầu đọc RFID cố định

Đầu đọc RFID cố định

Đầu đọc RFID cố định so với cầm tay Đầu đọc cố định đứng yên trong khi đầu đọc cầm tay di động. Đầu đọc cố định thu thập dữ liệu từ ăng-ten trong khi đầu đọc cầm tay có ăng-ten tích hợp.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook