TIN TỨC
  • Banner

Loại cầm tay
Loại cầm tay

Loại cầm tay

Một máy quét được di chuyển bằng tay trên tài liệu được chụp. Máy quét cầm tay nhỏ và ít tốn kém hơn so với máy tính để bàn nhưng một phần dựa vào sự khéo léo của người dùng để di chuyển thiết bị trên giấy. Có sẵn các khay để giữ cho máy quét di chuyển trên một đường thẳng.

There are 179 products.

Hiển thị 1-20 of 179 mặt hàng
Bộ lọc chủ động

Follow us on Facebook