TIN TỨC
  • Banner

Đầu in và Trục cao su
Đầu in và Trục cao su

Đầu in và Trục cao su

Trong máy in, trục cao su có nhiệm vụ cuốn giấy để thực hiện in chữ lên giấy. Nếu trục cao su bị hỏng (do nhiệt độ quá nóng, quá lạnh hoặc do bị đè quá nặng), chúng sẽ không cuốn giấy được hoặc cuốn được nhưng làm nhăn giấy, không thể áp sát tờ giấy in vào trống mực.

Xin lỗi vì sự bất tiện.

Tìm lại những gì bạn đang tìm kiếm

Follow us on Facebook