Thông báo pháp lý và chính sách bảo mật

Thông tin pháp lý

TMS Solutions là website thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đỉnh Thiên – DINHTHIEN TMS Co., Ltd, được thành lập và được quy định bởi Luật doanh nghiệp ngày 26/05/2016 và có địa chỉ tại: Lô B9-D6, 56 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các điều khoản tạo nên văn bản “Thông báo pháp lý và chính sách bảo mật” này quy định việc sử dụng tất cả các dịch vụ và nội dung mà TMS Solutions cho phép người dùng truy cập, thông qua tên miền internet https://tmssolutions.vn  và thông qua các cửa sổ cũng như các nội dung khác nhau ở các tên miền phụ (được bắt đầu với tmssolutions.vn).

Quyền sở hữu tmssolutions.vn được bảo vệ, không bị bất kỳ giới hạn nào, bởi các bộ luật về sở hữu trí tuệ và công nghiệp của Việt Nam và bởi các Hiệp định và Thỏa thuận quốc tế có thể áp dụng được.

Điều kiện chung

1. Chấp nhận

Chỉ với việc truy cập vào tmssolutions.vn, người dùng đã thể hiện sự chấp thuận toàn bộ mà không bảo lưu bất kỳ điều kiện nào của thông báo pháp lý này, mà các điều kiện có thể được TMS Solutions thay đổi bất kỳ lúc nào. Do đó, người dùng phải đọc kỹ thông báo này mỗi khi muốn sử dụng cổng thông tin của chúng tôi.

 

Việc sử dụng một số dịch vụ cụ thể cung cấp cho người dùng qua tmssolutions.vn có thể được quy định bằng các điều kiện cụ thể để thay thế, bổ sung hoặc sửa đổi, tùy theo các trường hợp, bản thông báo pháp lý này, do đó người dùng phải đọc và chấp thuận các điều kiện cụ thể đó khi muốn sử dụng các dịch vụ này. Đồng thời, một số dịch vụ được cung cấp bởi bên cộng tác thứ ba của TMS Solutions cho người dùng của tmssolutions.vn có thể có các điều kiện riêng; tương tự trong trường hợp này, trước khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi bên cộng tác thứ ba của TMS Solutions nêu trên, người dùng phải đọc kỹ các điều kiện tương ứng của dịch vụ.

 

2. Điều kiện để truy cập, sử dụng và cách sử dụng

 

Các dịch vụ được cung cấp bởi TMS Solutions trên tmssolutions.vn là miễn phí, trừ trường hợp có quy định khác.

Việc truy cập tới các dịch vụ cung cấp qua tmssolutions.vn nói chung không đòi hỏi phải đăng ký trước hoặc đăng nhập của người dùng, ngoại trừ để truy cập một số dịch vụ nhất định đòi hỏi phải có đăng ký người dùng trước đó.

 

Tên người dùng và mật khẩu được TMS Solutions cung cấp cho người dùng, tùy từng trường hợp, là các yếu tố để xác định và cho phép truy cập các dịch vụ của Viện và là của cá nhân và không thể chuyển giao. TMS Solutions có thể thay đổi, có thông báo trước đó, tên người dùng hoặc mật khẩu.

 

Người dùng cam kết sử dụng các nội dung và dịch vụ sẵn có thông qua tmssolutions.vn dựa theo thông báo pháp lý này, hoặc theo các điều kiện cụ thể của các dịch vụ nếu có, cũng như tuân thủ các quy định của luật pháp, đạo đức và thói quen và trật tự công cộng.

Người dùng có ý định tạo liên kết giữa trang web của mình với bất kỳ trang web nào của tmssolutions.vn phải tuân thủ các điều kiện sau:

 

  • Không thể gây nhầm lẫn với các người dùng tiềm năng khác đối với xuất xứ và quyền sở hữu của từng trang web, do đó liên kết sẽ thực hiện mà không chứa đựng các trang web của TMS Solutions cũng như các nội dung hoặc tạo khung sử dụng các nội dung;

 

  • Trang web sẽ tạo liên kết sẽ không chứa đựng thông tin hoặc nội dung sai lệch, không chính xác hoặc bất hợp pháp, trái ngược với pháp luật, đạo đức, các thói quen đã được chấp nhận chung hoặc với trật tự công cộng đồng thời sẽ không được chứa các nội dụng trái với các quyền của bên thứ ba;

 

  • Việc thiết lập liên kết đối với bất cứ trường hợp nào không thể hiện việc tồn tại mối quan hệ giữa TMS Solutions và chủ sở hữu của trang web thiết lậpliên kết cũng như không thể hiện việc đồng ý hay chấp thuận của TMS Solutions về các nội dung và dịch vụ, do đó sẽ không công bố và không được hiểu là TMS Solutions ủy quyền liên kết hay đã giám sát hoặc chịu trách nhiệm về các dịch vụ cung cấp trên trang web thiết lập liên kết.

 

Vì vậy, TMS Solutions cho phép thiết lập liên kết hoặc hypertext (liên kết) tại các trang web khác hướng tới bất kỳ trang web nào của tmssolutions.vn khi mà các trang web này xuất hiện bằng cửa sổ hoàn chỉnh và dưới địa chỉ điện tử tương ứng (URL).Các quyền không được nêu sẽ được bảo lưu cho TMS Solutions hoặc, tùy trường hợp, cho bên thứ ba sở hữu các quyền này.

 

3. Sở hữu trí tuệ, công nghiệp và các quyền tương tự

 

Tất cả các nội dung và yếu tố mà người dùng có thể truy cập thông qua tmssolutions.vn và danh sách này không bao gồm tất cả cũng như không bị giới hạn: thương hiệu và dấu hiệu đặc biệt, các yếu tố ở định dạng mã hóa, hoặc văn bản, hoặc hình ảnh, hoặc bất kỳ loại tập tin âm thanh hoặc hình ảnh nào, hoặc ở định dạng ứng dụng tin học hoặc đa phương tiện được viết bằng bất kỳ mã hóa hoặc ngôn ngữ nào, vv… phải tuân thủ các quyền về sở hữu trí tuệ, công nghiệp và quyền kinh tế có nội dung tương tự của TMS Solutions hoặc của bên thứ ba theo từng trường hợp.

 

Trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là việc cho phép người dùng truy cập vào tmssolutions.vn thể hiện việc từ bỏ, chuyển giao, cấp phép hoặc trao quyền toàn bộ hoặc một phần các quyền hạn này từ phía Viện Cervantes.

 

Việc truy cập các nội dung và yếu tố trên thông qua tmssolutions.vn không cấp cho người dùng bất kỳ quyền hạn nào về các nội dung và yếu tố này, và sẽ không được thay đổi, sửa đổi, khai thác, tái sản xuất, chia sẻ hay thông báo những nội dung và yếu tố này công khai cũng như không được áp dụng các quyền hạn nào khác dành cho bên có quyền sở hữu. Do đó, người dùng chỉ có quyền nhìn và sao chép, nếu được phép, các nội dung với mục đích sử dụng cá nhân, phải áp dụng các quyền này trên nguyên tắc thiện chí và các luật hiện hành.

Bất kỳ vi phạm nào đối với quyền hạn sử dụng hoặc quyền sở hữu trí tuệ, công nghiệp hoặc quyền tương ứng hoặc luật pháp hiện hành có thể bị TMS Solutions truy cứu thông qua việc áp dụng các hành động pháp lý theo từng trường hợp tương ứng.

 

Cũng như vậy, có thể bị truy tố hành vi vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các đóng góp được thiết lập dưới sáng kiến hoặc sự phối hợp của Viện Cervantes, bên sở hữu các quyền mà các đóng góp này đem lại.

 

4. Miễn trừ bảo lãnh và trách nhiệm

 

4.1. Về vận hành

 

TMS Solutions không đảm bảo tính khả dụng và tính liên tục của chức năng vận hành của tmssolutions.vn, các dịch vụ hay các nội dung, do đó với bất kỳ trường hợp nào sẽ không có trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào có thể có do thiếu tính khả dụng và tính liên tục, hoặc do những lỗi khi truy cập các trang web khác nhau mà trên đó có cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.

 

4.2. Về nội dung và dịch vụ

 

TMS Solutions không đảm bảo tiện ích của tmssolutions.vn cũng như đối với ứng dụng của nó trên bất kỳ nền tảng internet nào đối với bất cứ hoạt động cụ thể nào, cũng như đối với sự phù hợp về nội dung và dịch vụ cho các mục đích riêng, do đó việc sử dụng thông tin, nội dung và dịch vụ được thực hiện chỉ dưới trách nhiệm duy nhất của người dùng.

 

Các nội dung trong các cửa sổ và blogs của TMS Solutions và các không gian trên internet còn lại dưới bất kỳ nền tảng Internet nào trong các phương tiện truyền thông xã hội sẽ được cung cấp bởi TMS Solutions với thông tin từ các nguồn nội bộ và bên ngoài. Vì điều này và với số lượng thông tin lớn dành cho người dùng trên các không gian internet khác nhau, TMS Solutions không thể đảm bảo hoàn toàn độ tin cậy, chính xác và cập nhật của nội dung, mặc dù đã rất nỗ lực để đạt được. Cũng như vậy, tuy đã cố gắng áp dụng các biện pháp ngăn chặn tốt nhất đang có, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không có virus hay thành phần gây hại trên trang web hoặc trên các máy chủ của trang web.

 

Mặt khác, và theo nội dung của Điều 16 của LSSICE, TMS Solutions không phải chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp, với bất kỳ trường hợp nào, về bất cứ nội dung, thông tin, công văn, ý kiến hay biểu hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà được lưu chuyển, quảng bá, truyền tải hay trưng bày thông qua các không gian Internet (cửa sổ, blogs, trang mạng trên các nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, vv…) và xuất phát từ các nguồn bên ngoài. Ngoài ra, có các quy định cơ bản sau đối với việc công bố nội dung đến từ nguồn bên ngoài tại các không gian internet mà TMS Solutions tham gia:

 

1.     Không chấp nhận các văn bản có từ ngữ xúc phạm, phỉ báng, đe dọa, xúi giục đối với bất kỳ người hay tổ chức, hay các biểu hiện tục tĩu, phân biệt chủng tộc hay bài ngoại.

2.     Không cho phép các nội dung thúc đẩy các hoạt động phi pháp hay kích động bạo lực.

3.     Không chấp nhận góp ý hay nội dung từ các nguồn bên ngoài được công bố trực tiếp hay gián tiếp hoặc được quảng bá trên sản phẩm hay thương hiệu.

4.     Không chấp nhận tin nhắn, góp ý hay đóng góp với mục đích làm gián đoạn hoặc bóp méo cuộc hội thoại.

5.     Sẽ bị coi là làm phiền với những tin nhắn nhắc lại hoặc lặp lại hay có bao gồm việc lặp lại hay nhắc lại của các ký tự và sẽ xóa những nội dung được gửi từ robot máy tính với mục đích “tạo tiếng ồn” hoặc được coi là “thư rác”.

 

Tmssolutions.vn để cho người dùng sử dụng nhiều liên kết và đường dẫn cho phép truy cập các địa chỉ web thuộc sở hữu hoặc được quản lý bởi bên thứ ba mà TMS Solutions không sở hữu hay có liên kết. Do đó, TMS Solutions sẽ không chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi các nội dụng của người khác và sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp về các địa chỉ web này, nội dung và dịch vụ của nó.

 

4.3. Với việc người dùng sử dụng cửa sổ

TMS Solutions không thể quản lý việc sử dụng các ứng dụng cửa sổ trang web, các dịch vụ và nội dung của người dùng, do vậy sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể có đối với việc sử dụng mà người dùng thực hiện. Với các mục đích đó, người dùng phải tự chịu trách nhiệm pháp lý, tư pháp và kinh tế có thể xuất phát từ việc sử dụng các không gian kỹ thuật số của Viện Cervantes.Do đó, nếu việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, nội dung hoặc công cụ nào thông qua tmssolutions.vn, làm thiệt hại tới bên thứ ba người dùng miễn trừ trách nhiệm đối với TMS Solutions nếu bị truy tố.

 

Người dùng là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với mã nhận dạng của mình và khả năng truy cập tmssolutions.vn.TMS Solutions sẽ không có trách nhiệm với việc lạm dụng mã truy cập đó cũng như hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng sai, mất hoặc quên của người dùng hoặc bên thứ ba không được phép.

 

5. Bảo vệ dữ liệu

 

Theo các điều khoản đã thiết lập trong Quy định UE 679/2016 Quy Định chung về Bảo vệ dữ liệu và các bộ luật hiện hành, TMS Solutions thông báo với người dùng về chính sách bảo vệ dữ liệu để người dùng tự quyết định nếu muốn cung cấp các dữ liệu có thể được yêu cầu khi làm đăng ký hay tạm dừng đối với một số dịch vụ cung cấp trong tmssolutions.vn hay các tên miền phụ. Trừ các ô có yêu cầu khác, việc trả lời các câu hỏi về thông tin cá nhân là hoàn toàn tự nguyện.

 

TMS Solutions có quyền sửa đổi chính sách hiện nay để đáp ứng các đổi mới hoặc yêu cầu của hiến pháp và pháp luật cũng như thực tế của ngành, luôn luôn tính đến lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng hay người dùng.Một số dịch vụ được cung cấp trong tmssolutions.vn có thể bao gồm các điều kiện riêng với mục đích cụ thể trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

5.1. Bảo mật trong việc xử lý tự động các dự liệu cá nhân của người dùng

Các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các cửa sổ web của TMS Solutions sẽ được xử lý dưới hình thức bảo mật và dựa trên các quy định của RGPD.

 

Người chịu trách nhiệm xử lý các dự liệu cá nhân trên là TMS Solutions

 

TMS Solutions sẽ cung cấp cho người dùng những nguồn kỹ thuật phù hợp để có thể truy cập thông báo này về chính sách bảo vệ dư liệu cá nhân hoặc bất kỳ thông tin liên quan, đồng thời có thể đồng ý để TMS Solutions tiến hành xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng. Sự chấp thuận của người dùng để các dữ liệu cá nhân được xử lý có thể được thu hồi mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

 

5.2. Mục đích và cơ sở hợp pháp hóa của việc xử lý dữ liệu cá nhân

 

Việc xử lý dữ liệu cá nhân có mục đích để quản lý, cung cấp, mở rộng và hoàn thiện các dịch vụ do TMS Solutions cung cấp trong từng thời điểm; để nghiên cứu số lượng và chất lượng của những lần ghé thăm và sử dụng các dịch vụ từ phía người dùng; và để gửi thông tin qua các phương tiện truyền thống và điện tử, với mục đích thương mại hoặc không, liên quan đến các chức năng của TMS Solutions và các cộng tác viên theo các thông số cụ thể được người dùng lựa chọn trong các biểu mẫu và đăng ký đã điền.

 

Cơ sở hợp pháp hóa việc xử lý, được thông báo đầy đủ trên từng biểu mẫu thu thập thông tin, là việc thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ, hoặc trong một số trường hợp cần thiết, là sự đồng ý của người nộp biểu mẫu.

 

Người dùng phải đảm bảo đủ tuổi và hoàn toàn tự do nếu không phải có sự cho phép của bố mẹ hoặc người bảo trợ để truy cập các trang web của Viện, cũng như tính xác thực và đúng của các thông tin trên các biểu mẫu khấc nhau hoặc trong đăng ký của người dùng, và đồng thời yêu cầu phải cập nhật các thông tin này.

Người dùng không bị ép buộc nhận các thông tin nêu trên cũng như các biểu mẫu thăm dò ý kiến, đã được chỉ rõ thông qua các phương tiện của TMS Solutions, cũng như trong các biểu mẫu đăng ký dịch vụ cung cấp, cũng như thông qua văn bản viết hoặc trực tiếp thông qua các thủ tục đã lên kế hoạch trước trong từng văn bản được gửi.

Trong trường hợp người dùng cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba, TMS Solutions không thể chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ các nguyên tắc về thông tin và đồng thuận, do đó người dùng phải là người đảm bảo đã nhận được thông tin và nhận được xác nhận quyền sở hữu để truyền tải dữ liệu.

TMS Solutions có thể gửi văn bản về các sản phẩm và dịch vụ của mình và của bên cộng tác thứ ba, giống với các sản phẩm và dịch vụ mà người dùng đã cho phép, mà không cần có sự cho phép hay yêu cầu. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, người dùng sẽ có các phương tiện để nêu rõ không muốn nhận các loại văn bản này.

 

5.3. Người nhận dữ liệu

 

Các dự liệu cá nhân sẽ không được cung cấp hay thông báo cho bên thứ ba, trừ trường hợp cần thiết để triển khai, quản lý và tuân thủ các mục đích đã nêu trên, và các quy định của pháp luật.

Ngoài ra chúng tôi muốn thông báo là một số dữ liệu cụ thể, trong khuôn khổ các quy định hiện hành hoặc quan hệ hợp đồng với Viện Cervantes, có thể được gửi tới:

1.     Cơ quan hành chính công, nếu như luật hiện hành quy định.

2.     Các lực lượng và cơ quan an ninh nhà nước theo các quy định hiện hành.

3.     Ngân hàng và các tổ chức tài chính cho việc thanh toán các dịch vụ được cung cấp.

4.     Các tổ chức cộng tác với TMS Solutions, nếu văn bản là bắt buộc theo pháp luật hoặc để thực hiện, triển khai các dịch vụ, hoạt động tương ứng.

Sự chấp thuận của người dùng để các dữ liệu có thể cung cấp cho bên thứ ba luôn luôn có khả năng thu hồi mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

 

5.4 Bảo quản dữ liệu

TMS Solutions bảo lưu các dữ liệu các nhân của người đăng ký trong thời gian ngắn nhất cần thiết.

 

Thông tin sẽ được lưu trữ theo thời gian của quan hệ hợp đồng, đến khi người dùng thu hồi sự đồng ý hoặc thực hiện quyền ngăn chặn của mình, và trước đó theo các thời hạn được quy định của luật pháp.

 

5.5. Quyền của người đăng ký

 

Người đăng ký thực hiện các quyền truy cập, sửa đổi, ngăn chặn, hạn chế việc xử lý, di động các dữ liệu hoặc phản đối việc xử lý, thông qua gửi yêu cầu qua email điện tử tới Đại biểu Bảo vệ dữ liệu của TMS Solutions qua địa chỉ infor@tmssolutions.vn.

 

TMS Solutions có các biểu mẫu cho việc thực hiện các quyền lợi mà có thể được yêu cầu thông qua email điện tử infor@tmssolutions.vn, hoặc sử dụng những biểu mẫu chung. Các biểu mẫu này phải có chữ ký điện hoặc có đính kèm bản sao của DNI.Nếu được thực hiện qua người đại diện cũng phải có đi kèm bản sao DNI của mình hoặc chữ ký điện tử.

 

Người dùng ủy quyền việc sử dụng dư liệu cá nhân khi được các cơ quan hành chính có thẩm quyền yêu cầu hoặc khi có đòi hỏi tư pháp.

Trong bất kỳ trường hợp nào TMS Solutions không được sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cho các mục đích khác với những mục đã nêu, trừ khi có thông báo trước và trong thời hạn hợp lý để người dùng có thời gian phản đối.

 

5.6. Việc sử dụng “cookies” và tập tin hoạt động

 

TMS Solutions có thể sử dụng cookies khi người dùng lướt trên các địa chỉ và trang web của tmssolutions.vn. Các cookies là các tập tin gửi tới trình duyệt thông qua một máy chủ web để ghi lại các hoạt động của người dùng trong cửa sổ web và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Người dùng có thể cài đặt trên trình duyệt của mình để nhận thông báo về việc tiếp nhận các cookies này.Đồng thời, người dùng cũng có thể ngăn chặn việc cài đặt loại tập tin này trên máy tính của mình, để làm việc này thì phải tham khảo các hướng dẫn sử dụng của trình duyệt.

 

5.7. Biện pháp an ninh

 

TMS Solutions áp dụng trong hệ thống thông tin của mình các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý, để tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm chủ động, nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật của dữ liệu lưu trữ, qua đó ngăn chặn việc thay đổi, mất, xử lý hoặc truy cập trái phép; luôn tính đến trạng thái của kỹ thuật, giá của ứng dụng, và phạm vi, bối cảnh và mục đích xử lý, cũng như các rủi ro đối với mỗi hoạt động xử lý.

 

6. Thời hạn và tạm dừng các dịch vụ

 

Việc cung cấp các dịch vụ và đưa ra công chúng các nội dung của tmssolutions.vn có, trên nguyên tắc, thời hạn không xác định. TMS Solutions có thể cho phép xóa hoặc kết thúc hoặc tạm dừng bất kỳ dịch vụ hay nội dụng nào trên cửa sổ web của mình trong bất kỳ thời điểm nào. Nếu như có thể, TMS Solutions sẽ thông báo trước về việc kết thúc hoặc chấm dứt cung cấp các dịch vụ của mình.

TMS Solutions có thể rút hoặc tạm dừng tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước việc cung cấp dịch vụ cho những người dùng không tuân thủ các quy định trong thông báo pháp lý này hay các điều kiện riêng của từng dịch vụ.

7. Luật áp dụng và thẩm quyền

 

Thông báo pháp lý và riêng tư này dựa theo Luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và được viết bằng tiếng Việt. Đối với bất kỳ tranh cãi nào có thể có từ việc sử dụng các dịch vụ của tmssolutions.vn hoặc từ việc dịch hay áp dụng các điều khoản, TMS Solutions và người dùng, từ bỏ các thẩm quyền của mình, sẽ tuân theo các thẩm quyền của các thẩm phán và tòa án của Hà nội.

 

Follow us on Facebook