Điều khoản & Điều kiện

Cập nhật lần cuối: Tháng Mười Một 25 tháng năm 2021

Trang web này (gọi chung là "Trang web") này thuộc sở hữu của TMS Solutions ("Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Giải pháp TMS"). Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web này và cửa hàng trực tuyến của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi) tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách duyệt, truy cập, sử dụng, đăng ký hoặc mua các sản phẩm trên Trang web này hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây, bao gồm bất kỳ chính sách nào được đề cập ở đây (gọi chung là các "Điều khoản"). Vì vậy, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này.

Chúng tôi có quyền thay đổi Trang web này và các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, bạn không nên duyệt, truy cập, sử dụng, đăng ký hoặc mua hàng hóa từ Trang web.

Chính sách bảo mật

Bạn có thể tìm thấy Chính sách Bảo mật của chúng tôi, cũng điều chỉnh việc bạn truy cập vào Trang web của Chúng tôi tại https://tmssolutions.vn . Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách Chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về người dùng của chúng tôi.

Sử dụng trang web này

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không cấp phép lại để truy cập và sử dụng trang web này với mục đích cá nhân, phi thương mại. Việc cấp giấy phép này không bao gồm:

 • (a) bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại Trang web này hoặc nội dung trong đó;

 • (b) việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách hoặc mô tả sản phẩm nào;

 • (c) sử dụng trang web này và nội dung của nó;

 • hoặc (d) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các phương pháp thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên Trang web này.

Bạn không được sử dụng, đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để bao gồm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, nội dung hoặc thông tin độc quyền nào khác của Chúng tôi (bao gồm các hình ảnh được tìm thấy tại Trang web này, nội dung của bất kỳ văn bản nào hoặc bố cục / thiết kế của bất kỳ trang hoặc biểu mẫu nào có trên một trang) mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Chúng tôi.

Tài khoản

Để truy cập một số tính năng của Trang web này, bạn có thể được yêu cầu đăng ký và Chúng tôi có thể chỉ định cho bạn hoặc bạn có thể được yêu cầu chọn mật khẩu và tên người dùng hoặc nhận dạng tài khoản. Nếu bạn đăng ký, bạn đồng ý cung cấp cho Chúng tôi thông tin đăng ký chính xác và đầy đủ và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào khác đối với thông tin đó.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật và bí mật của mật khẩu và thông tin nhận dạng được giao cho bạn. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho Chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng nào của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác hoặc bị đe dọa vi phạm bảo mật của Trang web này.

Giao tiếp điện tử

Khi bạn sử dụng Trang web này hoặc gửi email cho Chúng tôi, bạn đang liên lạc với Chúng tôi bằng phương thức điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web này hoặc thông qua các dịch vụ khác của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà Chúng tôi cung cấp cho bạn bằng phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Phản hồi

Bạn có thể có khả năng gửi câu hỏi, đề xuất nhận xét, đánh giá, ý tưởng, kế hoạch, thiết kế, ghi chú, đề xuất, bản vẽ và các thông tin khác liên quan đến Trang web này, Chúng tôi và các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là "Phản hồi"). Bạn đồng ý rằng Phản hồi là không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của Chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, đối với và đối với Phản hồi đó và sẽ có quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Hạn chế đối với quyền sử dụng

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (và bạn đồng ý không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sử dụng mật khẩu và thông tin nhận dạng của bạn):

 • tải xuống, sửa đổi, tái sản xuất, phóng tác, dịch, thiết kế đối chiếu, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên, hiển thị công khai, bán, cho thuê, cấp phép hoặc theo bất kỳ cách nào để khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Trang web này, ngoại trừ và trong phạm vi được phép rõ ràng theo các Điều khoản này ;

 • xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác có trong hoặc trên Trang web;

 • sử dụng Trang web này một cách cố ý hoặc vô ý, để vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế hiện hành nào.

Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ hành vi nào của người dùng trên Trang web này, và Chúng tôi có quyền và có toàn quyền quyết định giám sát bất kỳ hành vi nào của người dùng trên Trang web này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo.

Mua hàng trên trang web này

Bạn đồng ý rằng tất cả các giao dịch của bạn với hoặc thông qua Trang web này, theo tùy chọn của Chúng tôi, có thể được tiến hành điện tử từ đầu đến cuối. Chúng tôi có quyền tăng, giảm và thêm bớt phí tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước, vì vậy bạn đồng ý kiểm tra tất cả các khoản phí trước khi đặt hàng hoặc đăng ký dịch vụ.

Chỉ những thẻ tín dụng hợp lệ hoặc các phương thức thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận mới có thể được sử dụng. Bằng cách gửi đơn đặt hàng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được phép sử dụng thẻ hoặc phương thức được chỉ định và ủy quyền cho chúng tôi tính phí đơn đặt hàng của bạn vào thẻ đó hoặc phương thức khác.

Tất cả trả hàng được điều chỉnh bởi Chính sách hoàn trả của chúng tôi, có thể tìm thấy tại https://tmssolutions.vn

Thời gian hỗ trợ

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật qua email và trò chuyện trực tiếp không giới hạn ("Dịch vụ hỗ trợ"), tùy thuộc vào gói Hỗ trợ đã chọn của bạn. Thời gian hỗ trợ bắt đầu khi đơn hàng của bạn được mua thành công.

Hỗ trợ qua email và trò chuyện trực tiếp có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:30 sáng đến 5:30 chiều (GMT + 7) - trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ chính thức của Việt Nam. Khả năng hỗ trợ đôi khi có thể thay đổi so với giờ đã nêu do thời gian ngừng hoạt động của hệ thống và bảo trì máy chủ, các sự kiện của công ty và các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi. Các yêu cầu hỗ trợ sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được.

Dịch vụ hỗ trợ sẽ được liên kết trực tiếp với giấy phép sản phẩm của chúng tôi. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp giấy phép sản phẩm và / hoặc ID đặt hàng trước khi nhận hỗ trợ.

Đối với các sản phẩm trả phí

 • Có 4 gói Hỗ trợ có sẵn: 3 tháng (Miễn phí), 1 năm, 2 năm và 3 năm. Ngoại trừ gói Miễn phí, bạn sẽ cần trả phí hỗ trợ để nhận được Dịch vụ hỗ trợ đầy đủ cho các sản phẩm đã mua của mình. Phí hỗ trợ thay đổi tùy theo từng sản phẩm khác nhau.

 • Hỗ trợ cài đặt chỉ được bao gồm cho gói 1 năm, 2 năm và 3 năm. Gói miễn phí KHÔNG bao gồm hỗ trợ cài đặt.

Đối với các sản phẩm miễn phí

Có sẵn 2 gói Hỗ trợ: Tải xuống miễn phí (Free) và Tải xuống trả phí.

 • Tải xuống miễn phí: KHÔNG bao gồm bất kỳ Dịch vụ hỗ trợ nào.

 • Tải xuống trả phí: bao gồm hỗ trợ Cài đặt, Sửa lỗi và hỗ trợ kỹ thuật. Bạn sẽ cần trả phí Hỗ trợ để nhận Dịch vụ hỗ trợ cho các sản phẩm đã tải xuống của mình. Phí hỗ trợ thay đổi tùy theo từng sản phẩm khác nhau.

Mở rộng hỗ trợ

Khi gói Hỗ trợ của bạn sắp hết hạn, bạn cần phải gia hạn để tiếp tục nhận Dịch vụ hỗ trợ. Phí gia hạn khác nhau tùy thuộc vào các sản phẩm khác nhau.

Liên kết

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu và điều hành. Bạn thừa nhận rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy.

Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đóng tài khoản, ngừng sử dụng Trang web này và cung cấp cho Chúng tôi thông báo chấm dứt. Chúng tôi bảo lưu quyền, không cần thông báo và theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt quyền sử dụng Trang web này của bạn, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này, và chặn hoặc ngăn cản bạn truy cập và sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này trong tương lai.

Các sửa đổi đối với trang web

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web này hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của Trang web này mà không cần thông báo trước.

Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Các Điều khoản này là vì lợi ích của và sẽ có hiệu lực thi hành chỉ bởi các bên. Các Điều khoản này không nhằm trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào của một bên đối với bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.

Câu hỏi

Các câu hỏi liên quan đến Điều khoản này, Chính sách Bảo mật của Chúng tôi hoặc tài liệu khác liên quan đến chính sách có thể được chuyển đến nhân viên hỗ trợ của chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@dinhthienhanoi.com

Follow us on Facebook